Search This Blog

PostHeaderIcon gali ka luccha kutta humko din dahade kaat gaya

Ghanto tak tha raha woh sote
kaise achanak jaag gaya

meri jalebi ki khushboo ko
na jaane kaise bhaap gaya

phir laga peeche aane woh
pathar mara toh bhaag gaya

mere nihathe hote hi woh
phir meri taraf raftaar hua

mera dhuwadar farrata mano
phir pura bekaar gaya

gali ka luccha kutta humko
din dahade kaat gaya

0 comments: